top of page

Oppdatert 23/10/2023

Turkart-2022.jpg

Nordneset

Om du startar ved fotballbana ved Svanøy Røykeri går stien først forbi ruinar og sjakter frå gruvetida. Etter kvert kjem du ut i litt meir ope landskap før du følger strandlinja tilbake og kjem til slutt up på Leiren. Fin tur for familiar, men med noken korte, våte parti.

Tid: 30 min

Austneset

Rundtur med utsiktspunkt på Austneståa. Nordre trasé er ganske fuktig, men heldigvis er søre trasé fin nok til å gå to ganger!

austneset.jpg

Sagvatnet

Fin sti som følger vatnet frå Svanøy Havbruk til Erikstadbrua. Sagvatnet er drikkevasskjelda på øya. Vi ber turgåarar ta hensyn til dette.

sagvatnet.jpg

Nordsjøløypa

Heile Nordsjøløypa går frå Svanøybukt og tilbake. Strekninga mellom Strandsbøen og Kvalstad er svært fuktig, så her anbefalast ei alternativ rute om du ikkje har høveleg fottøy.

Nova

Utsikt mot Kvalstad og Stavfjorden.

nova.jpg

Vågsfjellet

Vågsfjellet er det høgste punktet på Svanøy, 235moh.

vågsfjellet.jpg

Strandsbøåsen

Utsikt mot Kvalstadmyrane og Vågsfjellet. Frå Strandsbøåsen kan du følge stien vidare til Nova.

strandsboaasen.jpg

Strandsbøen

Skogsveg

vågsfjellet.jpg

Gnarneset 

Ved ytre Gnarneset er det ein tydeleg gravhaug i stein. Frå toppen er det flott utsikt til alle øyane i vest.

Kvalstadbrystet

Utsikt mot Alden i sør og Askrova i vest.

bottom of page